ภาพกิจกรรม
นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาเพื่อชี้แจงการบริหารงานของระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง วันที่ 27 มีนาคม 2567 เมื่อเวลา 13.00 น.

นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาเพื่อชี้แจงการบริหารงานของระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง วันที่ 27 มีนาคม 2567 เมื่อเวลา 13.00 น.

10

27 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567

41

11 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

40

8 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาปลูกผักยกแคร่ และทำการพัฒนาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง  โดยมีท่านนายอำเภอท่าฉาง ข้าราชการอำเภอท่าฉาง 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน คณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านท่าฉาง เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น

กิจกรรมจิตอาสาปลูกผักยกแคร่ และทำการพัฒนาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง โดยมีท่านนายอำเภอท่าฉาง ข้าราชการอำเภอท่าฉาง ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน คณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านท่าฉาง เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น

50

20 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง ,พนักงาน อบต.ท่าฉาง และคณะคุณครูศพด.บ้านท่าฉาง .. 
ร่วมต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงานจากองค์การบริหารบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ง : 📑📖 .. ที่มาศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

นายสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง ,พนักงาน อบต.ท่าฉาง และคณะคุณครูศพด.บ้านท่าฉาง .. ร่วมต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงานจากองค์การบริหารบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ง : 📑📖 .. ที่มาศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

42

8 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธ์ุ เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคชาธาร ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านคชาธาร โดยมีท่านนายอำเภอท่าฉาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าฉาง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และกลุ่มชาวบ้านเข้าร่วมในกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านคชาธาร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เมื่อเวลา 09.00 น

หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธ์ุ เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคชาธาร ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านคชาธาร โดยมีท่านนายอำเภอท่าฉาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าฉาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และกลุ่มชาวบ้านเข้าร่วมในกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านคชาธาร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เมื่อเวลา 09.00 น

43

2 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.ท่าฉาง เเละคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง พร้อมด้วยส่วนราชการอื่นๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มชาวบ้านจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดสันติธรรมาราม หมู่ที่1 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.ท่าฉาง เเละคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง พร้อมด้วยส่วนราชการอื่นๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มชาวบ้านจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดสันติธรรมาราม หมู่ที่1 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

696

18 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ท่านนายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.ท่าฉาง คณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง เข้าร่วมขบวนแห่ผ้าป่าสามัคคี ในกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของ ร.ร ชุมชนวัดจันทาราม อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อเวลา 08.30 น. ณ ร.ร ชุมชนวัดจันทาราม

ท่านนายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.ท่าฉาง คณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง เข้าร่วมขบวนแห่ผ้าป่าสามัคคี ในกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของ ร.ร ชุมชนวัดจันทาราม อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อเวลา 08.30 น. ณ ร.ร ชุมชนวัดจันทาราม

698

10 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานประชุม ประจำเดือนตุลาคม 2566 ของ อบต.ท่าฉางโดยมีผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง/พนักงาน / คุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง /พนักงานจ้าง อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานประชุม ประจำเดือนตุลาคม 2566 ของ อบต.ท่าฉางโดยมีผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง/พนักงาน / คุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง /พนักงานจ้าง อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

712

3 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ท่านรองชัยยุทธ ไชยวงศ์ พร้อมด้วย ท่านเลขาประสิทธิ์ ฤทธิอา และสมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง เป็นตัวแทนนายก อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย และสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ณ บริเวณหน้าเสาธง ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย

ท่านรองชัยยุทธ ไชยวงศ์ พร้อมด้วย ท่านเลขาประสิทธิ์ ฤทธิอา และสมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง เป็นตัวแทนนายก อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย และสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ณ บริเวณหน้าเสาธง ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย

697

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.ท่าฉางคณะคุณครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง เข้าร่วมโครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร (จราจร) เพื่อให้นักเรียน คุณครู และผู้ปกครองได้รู้จักเคารพกฎจราจรมากขึ้น โดยได้ร่วมเดินรณรงค์สวมหมวกกันน็อค โดยเริ่มตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง ถึงหน้าเทศบาลตำบลท่าฉาง ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.ท่าฉางคณะคุณครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง เข้าร่วมโครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร (จราจร) เพื่อให้นักเรียน คุณครู และผู้ปกครองได้รู้จักเคารพกฎจราจรมากขึ้น โดยได้ร่วมเดินรณรงค์สวมหมวกกันน็อค โดยเริ่มตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง ถึงหน้าเทศบาลตำบลท่าฉาง ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

692

13 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานประชุม ประจำเดือนกันยายน 2566 ของ อบต.ท่าฉางโดยมีผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง/พนักงาน / คุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง /พนักงานจ้าง อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานประชุม ประจำเดือนกันยายน 2566 ของ อบต.ท่าฉางโดยมีผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง/พนักงาน / คุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง /พนักงานจ้าง อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

710

4 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายก อบต.ท่าฉาง มอบหมายให้ท่านรองชัยยุทธ ไชยวงศ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก อบต.ท่าฉาง ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เมื่อเวลาเวลา 10.00 น

นายก อบต.ท่าฉาง มอบหมายให้ท่านรองชัยยุทธ ไชยวงศ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก อบต.ท่าฉาง ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เมื่อเวลาเวลา 10.00 น

711

21 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแคนทารี บีช วิลล่าแอนด์สวีท เขาหลัก จ.พังงา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเป็นการบรรยายของเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปปช.จังหวัดพังงา.....ขอขอบคุณวิทยากรจาก สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดพังงา

นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแคนทารี บีช วิลล่าแอนด์สวีท เขาหลัก จ.พังงา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเป็นการบรรยายของเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปปช.จังหวัดพังงา.....ขอขอบคุณวิทยากรจาก สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดพังงา

681

22 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.ท่าฉาง และคุณครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง เข้าร่วมโครงการเข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม นำบริการสู่ประชาชน ณ สำนักสงฆ์บ้านภูนนท์ เมื่อเวลา 09.00 น.

นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.ท่าฉาง และคุณครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง เข้าร่วมโครงการเข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม นำบริการสู่ประชาชน ณ สำนักสงฆ์บ้านภูนนท์ เมื่อเวลา 09.00 น.

801

21 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และรองปลัด อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมฟื้นฟูศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.) ตำบลท่าฉาง ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าฉาง ......เมื่อเวลา 9.00 น.  ณ ห้องประชุมใหม่ ชั้น 2 โรงพยาบาลท่าฉาง

นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และรองปลัด อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมฟื้นฟูศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.) ตำบลท่าฉาง ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าฉาง ......เมื่อเวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหม่ ชั้น 2 โรงพยาบาลท่าฉาง

879

30 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง มอบหมายให้ท่านรองชัยยุทธ ไชยวงศ์ และรองปลัด อบต.ท่าฉาง ให้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน บ้านท่าพิกุล หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมีท่านกำนันสราวุฒิ ทองเพชร เป็นประธานการประชุม ณ ศาลาหมู่บ้านท่าพิกุล เมื่อเวลา 09.00 น

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง มอบหมายให้ท่านรองชัยยุทธ ไชยวงศ์ และรองปลัด อบต.ท่าฉาง ให้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน บ้านท่าพิกุล หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมีท่านกำนันสราวุฒิ ทองเพชร เป็นประธานการประชุม ณ ศาลาหมู่บ้านท่าพิกุล เมื่อเวลา 09.00 น

996

9 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ท่านนายก อบต.ท่าฉาง ได้มอบหมายให้ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง ออกให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ม.3 (ศาลาบ้านนาปรือ) ต.ท่าฉาง เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชน ที่มารับวัคซีน และนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีน

ท่านนายก อบต.ท่าฉาง ได้มอบหมายให้ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง ออกให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ม.3 (ศาลาบ้านนาปรือ) ต.ท่าฉาง เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชน ที่มารับวัคซีน และนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีน

782

2 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ของ อบต.ท่าฉางโดยมีผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง/พนักงาน / คุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง /พนักงานจ้าง อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และในวันนี้มีท่านปลัดนิมิต วงศ์จินดา ปลัดอำเภอท่าฉาง มาทำการประชาสัมพันธ์การโหลดแอฟ ThaiD พร้อมทั้งมีการต้อนรับคุณครูที่โอนย้ายมาสังกัด ศพด.บ้านท่าฉาง และต้อนรับพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ อบต.ท่าฉาง เมื่อเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ของ อบต.ท่าฉางโดยมีผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง/พนักงาน / คุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง /พนักงานจ้าง อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และในวันนี้มีท่านปลัดนิมิต วงศ์จินดา ปลัดอำเภอท่าฉาง มาทำการประชาสัมพันธ์การโหลดแอฟ ThaiD พร้อมทั้งมีการต้อนรับคุณครูที่โอนย้ายมาสังกัด ศพด.บ้านท่าฉาง และต้อนรับพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ อบต.ท่าฉาง เมื่อเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

787

1 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และการตั้งด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. สมาชิก อปพร.และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม เมื่อเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และการตั้งด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. สมาชิก อปพร.และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม เมื่อเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

741

31 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...