ภาพกิจกรรม
นายกสุโข  แก้วบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการปรับพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลท่าฉาง  #สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุน สปสช.อบต.ท่าฉาง

นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการปรับพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลท่าฉาง #สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุน สปสช.อบต.ท่าฉาง

398

25 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

347

15 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ประจำปี 2563 วันที่ 6-7 กันยายน 2563 ณ โรงแรมประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ประจำปี 2563 วันที่ 6-7 กันยายน 2563 ณ โรงแรมประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

26

8 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ประจำปี 2563 วันที่ 6-7 กันยายน 2563 ณ โรงแรมประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ประจำปี 2563 วันที่ 6-7 กันยายน 2563 ณ โรงแรมประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

27

8 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ประจำปี 2563 วันที่ 6-7 กันยายน 2563 ณ โรงแรมประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ประจำปี 2563 วันที่ 6-7 กันยายน 2563 ณ โรงแรมประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

27

8 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ประจำปี 2563 วันที่ 6-7 กันยายน 2563 ณ โรงแรมประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ประจำปี 2563 วันที่ 6-7 กันยายน 2563 ณ โรงแรมประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

382

7 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข  แก้วบัวทอง  เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์

นายกสุโข แก้วบัวทอง เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์

295

28 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้บริหาร พนักงาน คณะคุณครู สังกัด อบต.ท่าฉาง  เข้าร่วมพิธีวันพระเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง/วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

ผู้บริหาร พนักงาน คณะคุณครู สังกัด อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมพิธีวันพระเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง/วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

377

13 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข  แก้วบัวทอง ร่วมเป็นเกียรติและมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ในพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

นายกสุโข แก้วบัวทอง ร่วมเป็นเกียรติและมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ในพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

320

13 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร /พนักงาน/พนักงานจ้าง อบต.ท่าฉาง  เพื่อการติดตามและมอบหมายการปฏิบัติงาน

ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร /พนักงาน/พนักงานจ้าง อบต.ท่าฉาง เพื่อการติดตามและมอบหมายการปฏิบัติงาน

291

3 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข  แก้วบัวทอง  นำทีมเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง

นายกสุโข แก้วบัวทอง นำทีมเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง

352

18 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ Big Cleanning Dayเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ อบต.ท่าฉาง

โครงการ Big Cleanning Dayเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ อบต.ท่าฉาง

487

20 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานามโภช สัญญาบัตร - พัดยศ พระครูสุภัทรธรรมโชติ ณ สำนักสงฆ์คลองวัว

นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานามโภช สัญญาบัตร - พัดยศ พระครูสุภัทรธรรมโชติ ณ สำนักสงฆ์คลองวัว

450

2 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประจำวันเดือน มีนาคม 2563 ผู้บริหาร พนักงาน อบต.ท่าฉาง เพื่อมอบหมาย นโยบายการปฏิบัติงานและการติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน

ประชุมประจำวันเดือน มีนาคม 2563 ผู้บริหาร พนักงาน อบต.ท่าฉาง เพื่อมอบหมาย นโยบายการปฏิบัติงานและการติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน

446

2 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการจัดอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพจิต ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ อบต.ท่าฉาง

โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการจัดอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพจิต ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ อบต.ท่าฉาง

395

28 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง เข้าร่วมนำเสนอผลงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า สุราษฎร์ธานี

นายกสุโข แก้วบัวทอง เข้าร่วมนำเสนอผลงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า สุราษฎร์ธานี

337

25 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
จิตอาสาพัฒนาวัดวันทาราม

จิตอาสาพัฒนาวัดวันทาราม

247

24 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
"โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล"

"โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล"

290

21 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.น้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัด ตรัง

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.น้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัด ตรัง

270

20 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
รับสมัครเด็กนักเรียน ศพด.บ้านท่าฉาง ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครเด็กนักเรียน ศพด.บ้านท่าฉาง ประจำปีการศึกษา 2563

244

17 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...