ภาพกิจกรรม
จุดบริการประชาชน อบต.ท่าฉาง ผลัดสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่ 2564 ..ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมตั้งด่านชุมชน และจุดบริการประชาชน วันที่ 4 มกราคม 2564

จุดบริการประชาชน อบต.ท่าฉาง ผลัดสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่ 2564 ..ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมตั้งด่านชุมชน และจุดบริการประชาชน วันที่ 4 มกราคม 2564

476

4 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง และผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย และเข้าดำเนินการซ่อมแซมถนน สายสวนปู้อ้น ม.3 ต.ท่าฉาง

นายกสุโข แก้วบัวทอง และผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย และเข้าดำเนินการซ่อมแซมถนน สายสวนปู้อ้น ม.3 ต.ท่าฉาง

412

9 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมมอบ นโยบายกสรสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ในการปฏิบัติหน้าที่

ประชุมมอบ นโยบายกสรสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ในการปฏิบัติหน้าที่

164

9 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง จากสภาวะอุทกภัยที่ผ่านมา ซึงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ได้มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนครบทุกทุกครัวเรือน...

ประมวลภาพการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง จากสภาวะอุทกภัยที่ผ่านมา ซึงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ได้มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนครบทุกทุกครัวเรือน...

363

7 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้าง/คณะคุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง

ผู้บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้าง/คณะคุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง

434

21 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้บริหาร/พนักงาน /พนักจ้าง/คณะคุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง เข้าร่วมพิธีวันสวรรคคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง

ผู้บริหาร/พนักงาน /พนักจ้าง/คณะคุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง เข้าร่วมพิธีวันสวรรคคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง

476

13 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้าง อบต.ท่าฉาง เดือนตุลาคม เพื่อการมอบหมายนโนบายการปฏิบัติงาน และการสรุป-ติดตามผลงานในรอบเดือนที่ผ่านมา

การประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้าง อบต.ท่าฉาง เดือนตุลาคม เพื่อการมอบหมายนโนบายการปฏิบัติงาน และการสรุป-ติดตามผลงานในรอบเดือนที่ผ่านมา

382

5 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการปรับพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลท่าฉาง #สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุน สปสช.อบต.ท่าฉาง

นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการปรับพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลท่าฉาง #สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุน สปสช.อบต.ท่าฉาง

434

25 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

382

15 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ประจำปี 2563 วันที่ 6-7 กันยายน 2563 ณ โรงแรมประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ประจำปี 2563 วันที่ 6-7 กันยายน 2563 ณ โรงแรมประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

65

8 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ประจำปี 2563 วันที่ 6-7 กันยายน 2563 ณ โรงแรมประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ประจำปี 2563 วันที่ 6-7 กันยายน 2563 ณ โรงแรมประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

61

8 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ประจำปี 2563 วันที่ 6-7 กันยายน 2563 ณ โรงแรมประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ประจำปี 2563 วันที่ 6-7 กันยายน 2563 ณ โรงแรมประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

64

8 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ประจำปี 2563 วันที่ 6-7 กันยายน 2563 ณ โรงแรมประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ประจำปี 2563 วันที่ 6-7 กันยายน 2563 ณ โรงแรมประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

420

7 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์

นายกสุโข แก้วบัวทอง เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์

334

28 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้บริหาร พนักงาน คณะคุณครู สังกัด อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมพิธีวันพระเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง/วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

ผู้บริหาร พนักงาน คณะคุณครู สังกัด อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมพิธีวันพระเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง/วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

412

13 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง ร่วมเป็นเกียรติและมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ในพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

นายกสุโข แก้วบัวทอง ร่วมเป็นเกียรติและมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ในพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

357

13 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร /พนักงาน/พนักงานจ้าง อบต.ท่าฉาง เพื่อการติดตามและมอบหมายการปฏิบัติงาน

ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร /พนักงาน/พนักงานจ้าง อบต.ท่าฉาง เพื่อการติดตามและมอบหมายการปฏิบัติงาน

328

3 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง นำทีมเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง

นายกสุโข แก้วบัวทอง นำทีมเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง

394

18 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ Big Cleanning Dayเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ อบต.ท่าฉาง

โครงการ Big Cleanning Dayเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ อบต.ท่าฉาง

540

20 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานามโภช สัญญาบัตร - พัดยศ พระครูสุภัทรธรรมโชติ ณ สำนักสงฆ์คลองวัว

นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานามโภช สัญญาบัตร - พัดยศ พระครูสุภัทรธรรมโชติ ณ สำนักสงฆ์คลองวัว

486

2 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...