องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84150
โทรศัพท์ : 077-331174 โทรสาร : 077-331174
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : tachang05@hotmail.com