กองช่าง
 • ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ่มไม้ไทย

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร. 089-4704800

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา

 • นายสมเจตน์ รักบางแหลม

  คนงานทั่วไป

  โทร.0630701019

 • นางสาวศิริวรรณ ชาตะกูล

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

  โทร.0909146205