ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84150

โทรศัพท์ : 077-331174 โทรสาร : 077-331174

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : tachang05@hotmail.com

Google Map
เดินทางไปอบต.ท่าฉาง