ภาพกิจกรรม
อบต.ท่าฉาง ส่งทีมเรือพาย เข้าร่วมแข่งขันเรือยาวในชื่อทีม

อบต.ท่าฉาง ส่งทีมเรือพาย เข้าร่วมแข่งขันเรือยาวในชื่อทีม

143

10 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานประชุม ประจำเดือนตุลาคม 2565 ของ อบต.ท่าฉางโดยมีผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง/พนักงาน / คุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง /พนักงานจ้าง อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ....วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานประชุม ประจำเดือนตุลาคม 2565 ของ อบต.ท่าฉางโดยมีผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง/พนักงาน / คุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง /พนักงานจ้าง อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ....วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

128

3 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานในพิธีทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันตำบลท่าฉาง พนักงาน คุณครู และเด็กนักเรียน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมฟังเทศน์ ณ วัดจันทาราม เมื่อเวลา 08.00 น

นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานในพิธีทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันตำบลท่าฉาง พนักงาน คุณครู และเด็กนักเรียน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมฟังเทศน์ ณ วัดจันทาราม เมื่อเวลา 08.00 น

136

3 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ท่าฉาง เปิดทำการเรียนการสอนในวันนี้ มี คณะคุณครูจาก ศพด.บ้านท่าฉาง มาส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้ผู้สูงอายุ ...เพื่อเป็นการ เป็นการสร้างความสนุกสนาน คลายเครียดให้กับผู้สุงอายุ..

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ท่าฉาง เปิดทำการเรียนการสอนในวันนี้ มี คณะคุณครูจาก ศพด.บ้านท่าฉาง มาส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้ผู้สูงอายุ ...เพื่อเป็นการ เป็นการสร้างความสนุกสนาน คลายเครียดให้กับผู้สุงอายุ..

135

30 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

124

26 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉางไดรับการคัดเลือกรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเข้ารับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกสุโข แก้วบัวทอง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉางไดรับการคัดเลือกรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเข้ารับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

70

5 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉางไดรับการคัดเลือกรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเข้ารับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกสุโข แก้วบัวทอง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉางไดรับการคัดเลือกรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเข้ารับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

130

5 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมมอบ นโยบายกสรสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ในการปฏิบัติหน้าที่

ประชุมมอบ นโยบายกสรสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ในการปฏิบัติหน้าที่

126

2 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายสุโข แก้วบัวทอง ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าฉาง ทำการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าฉาง เพื่อพิจารณาโครงการที่ได้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ จาก กองทุน สปสช. อบต.ท่าฉาง ....

นายสุโข แก้วบัวทอง ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าฉาง ทำการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าฉาง เพื่อพิจารณาโครงการที่ได้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ จาก กองทุน สปสช. อบต.ท่าฉาง ....

155

24 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.ท่าฉางคณะคุณครู นักเรียน ศพด.บ้านท่าฉาง นำนักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ท่าฉาง ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีกิจกรรมร่วมกันพัฒนาลานวัด กวาดขยะ เก็บขยะ ณ วัดจันทาราม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง..

นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.ท่าฉางคณะคุณครู นักเรียน ศพด.บ้านท่าฉาง นำนักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ท่าฉาง ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีกิจกรรมร่วมกันพัฒนาลานวัด กวาดขยะ เก็บขยะ ณ วัดจันทาราม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง..

163

19 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง และรองชัยยุทธ ไชยวงศ์ พร้อมด้วยพนักงาน อบต.ท่าฉาง คณะคุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอท่าฉาง..

นายกสุโข แก้วบัวทอง และรองชัยยุทธ ไชยวงศ์ พร้อมด้วยพนักงาน อบต.ท่าฉาง คณะคุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอท่าฉาง..

140

12 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.ท่าฉาง และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลท่าฉาง ทำการมอบสิ่งของ เครื่องใช้ ให้กับพระสงฆ์ วัดจันทาราม ซึ่งท่านได้อาพาธ เป็นผู้ป่วยติดเตียง

นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.ท่าฉาง และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลท่าฉาง ทำการมอบสิ่งของ เครื่องใช้ ให้กับพระสงฆ์ วัดจันทาราม ซึ่งท่านได้อาพาธ เป็นผู้ป่วยติดเตียง

184

11 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันนี้รองชัยยุทธ ไชยวงศ์ เป็นตัวแทน นายก อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงาน วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง..

วันนี้รองชัยยุทธ ไชยวงศ์ เป็นตัวแทน นายก อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงาน วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง..

128

10 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง นายกอบต.ท่าฉาง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง พนักงาน อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ของหมู่บ้านนาปรือ ม.3 ต.ท่าฉาง ซึ่งได้มีท่านผู้ใหญ่สัมพันธ์ ฤทธิอา พร้อมชาวบ้านกลุ่มจิตอาสา ม.3 ต.ท่าฉาง ทำกิจกรรมจิตอาสา โดยร่วมกันเก็บขยะ และตัดหญ้าริมถนน พัฒนาภูมิทัศน์สองข้างถนน สายบ้านนาปรือ

นายกสุโข แก้วบัวทอง นายกอบต.ท่าฉาง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง พนักงาน อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ของหมู่บ้านนาปรือ ม.3 ต.ท่าฉาง ซึ่งได้มีท่านผู้ใหญ่สัมพันธ์ ฤทธิอา พร้อมชาวบ้านกลุ่มจิตอาสา ม.3 ต.ท่าฉาง ทำกิจกรรมจิตอาสา โดยร่วมกันเก็บขยะ และตัดหญ้าริมถนน พัฒนาภูมิทัศน์สองข้างถนน สายบ้านนาปรือ

128

9 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง... เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา.....ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง  เวลา 10:00 น.

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง... เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา.....ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง เวลา 10:00 น.

156

5 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายสุโข แก้วบัวทอง  นายก อบต.ท่าฉาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาอบต.ท่าฉาง ทุกท่าน/พนักงาน พนักงานจ้าง /คณะคุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม  และพิธีจุดเทียนชัยถวายพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง

นายสุโข แก้วบัวทอง นายก อบต.ท่าฉาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาอบต.ท่าฉาง ทุกท่าน/พนักงาน พนักงานจ้าง /คณะคุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง

146

28 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะด้วยชุมชน... พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง ได้ไปทำการรับสมัคร อาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ให้กับกลุ่มแกนนำในเขตพื้นที่ตำบลท่าฉาง....... ณ หอประชุมอำเภอท่าฉาง....

นายกสุโข แก้วบัวทอง เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะด้วยชุมชน... พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง ได้ไปทำการรับสมัคร อาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ให้กับกลุ่มแกนนำในเขตพื้นที่ตำบลท่าฉาง....... ณ หอประชุมอำเภอท่าฉาง....

150

20 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายสุโข แก้วบัวทอง นายก อบต.ท่าฉาง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา

นายสุโข แก้วบัวทอง นายก อบต.ท่าฉาง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา

186

12 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง พนักงาน พนักงานจ้างและคุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง เข้าร่วม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง  ในวันที่สอง มีนายพิษณุ ทองดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ มาเป็นวิทยกร อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง พนักงาน พนักงานจ้างและคุณครู ศพด.บ้านท่าฉาง เข้าร่วม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ในวันที่สอง มีนายพิษณุ ทองดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ มาเป็นวิทยกร อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565

144

10 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขาไชยา) มาลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิของ อบต.ท่าฉาง เพื่อพบปะพูดคุยถึงปัญหาขอ้กฏหมายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลท่าฉางเพื่อเป็นแนวทางแนะนำเบื้องต้นในการให้คำปรึกษาชาวบ้าน

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขาไชยา) มาลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิของ อบต.ท่าฉาง เพื่อพบปะพูดคุยถึงปัญหาขอ้กฏหมายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลท่าฉางเพื่อเป็นแนวทางแนะนำเบื้องต้นในการให้คำปรึกษาชาวบ้าน

150

28 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...