ภาพกิจกรรม
มอบเงินช่วยผู้ได้รับความเดือนร้อนจากภัยพิบัติ จากสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้(บ้านศรีสุราษฎร์)

มอบเงินช่วยผู้ได้รับความเดือนร้อนจากภัยพิบัติ จากสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้(บ้านศรีสุราษฎร์)

1002

14 ธันวาคม 2553
อ่านเพิ่มเติม...
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 83พรรษา ชุดที่1

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 83พรรษา ชุดที่1

963

10 ธันวาคม 2553
อ่านเพิ่มเติม...
วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 83พรรษา  ชุดที่2

วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 83พรรษา ชุดที่2

982

10 ธันวาคม 2553
อ่านเพิ่มเติม...
มอบข้าวสารพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดที่1

มอบข้าวสารพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดที่1

957

10 ธันวาคม 2553
อ่านเพิ่มเติม...
มอบข้าวสารพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดที่2

มอบข้าวสารพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดที่2

976

10 ธันวาคม 2553
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพน้ำท่วม ต.ท่าฉาง ชุดที่ 3

ประมวลภาพน้ำท่วม ต.ท่าฉาง ชุดที่ 3

1023

12 พฤศจิกายน 2553
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพน้ำท่วม ต.ท่าฉาง ชุดที่ 4

ประมวลภาพน้ำท่วม ต.ท่าฉาง ชุดที่ 4

998

12 พฤศจิกายน 2553
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพน้ำท่วม ต.ท่าฉาง ชุดที่ 1

ประมวลภาพน้ำท่วม ต.ท่าฉาง ชุดที่ 1

967

11 พฤศจิกายน 2553
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพน้ำท่วม ต.ท่าฉาง ชุดที่ 2

ประมวลภาพน้ำท่วม ต.ท่าฉาง ชุดที่ 2

965

11 พฤศจิกายน 2553
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดการแข่งขันกรีฑา อำเภอท่าฉาง ประจำปี 2553

โครงการจัดการแข่งขันกรีฑา อำเภอท่าฉาง ประจำปี 2553

1561

12 ตุลาคม 2553
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวัฒนธรรมพื้นบ้าน  สืบสานวิถี  ของดีเมืองท่าฉาง ปี2553

โครงการวัฒนธรรมพื้นบ้าน สืบสานวิถี ของดีเมืองท่าฉาง ปี2553

1597

12 ตุลาคม 2553
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครู

1566

26 สิงหาคม 2553
อ่านเพิ่มเติม...
นายก อบต.ท่าฉาง เป็นวิทยากร

นายก อบต.ท่าฉาง เป็นวิทยากร

1560

2 สิงหาคม 2553
อ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

1563

24 มิถุนายน 2553
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่

952

24 มิถุนายน 2553
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง

954

24 มิถุนายน 2553
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอำเภอท่าฉาง

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอำเภอท่าฉาง

998

24 มิถุนายน 2553
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย

กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย

954

24 มิถุนายน 2553
อ่านเพิ่มเติม...
งานกาชาด

งานกาชาด

972

24 มิถุนายน 2553
อ่านเพิ่มเติม...
ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า

ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า

1006

24 มิถุนายน 2553
อ่านเพิ่มเติม...