ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อ.สวี<br> จ.ชุมพรมาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา<br> เด็กเล็กบ้านท่าฉาง

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อ.สวี<br> จ.ชุมพรมาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา<br> เด็กเล็กบ้านท่าฉาง

367

23 กันยายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลหารเทา จ.พัทลุง <br>มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

เทศบาลตำบลหารเทา จ.พัทลุง <br>มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

369

15 กันยายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี <br>มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

อบต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี <br>มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

379

6 กันยายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.คลองท่อมใต้ จ.กระบี่ มาศึกษาดูงาน <br>ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

อบต.คลองท่อมใต้ จ.กระบี่ มาศึกษาดูงาน <br>ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

387

2 กันยายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.ทุ่งนารี จ.พัทลุง มา <br>ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา <br>เด็กเล็กบ้านท่าฉาง

อบต.ทุ่งนารี จ.พัทลุง มา <br>ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา <br>เด็กเล็กบ้านท่าฉาง

358

29 สิงหาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช <br>มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กบ้านท่าฉาง

อบต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช <br>มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กบ้านท่าฉาง

378

29 กรกฎาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ<br>ของเกษตรกรตำบลท่าฉาง_เพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการผลิตพืช

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ<br>ของเกษตรกรตำบลท่าฉาง_เพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการผลิตพืช

375

28 กรกฎาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม

กิจกรรม

372

9 มิถุนายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ <br>ในเทศกาลสงกรานต์ <br>ประจำปี 2559

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ <br>ในเทศกาลสงกรานต์ <br>ประจำปี 2559

410

13 เมษายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการประชุมประชาคมเพื่อ<br> จัดทำแผนพัฒนาสามปี ปี2560-2562

โครงการประชุมประชาคมเพื่อ<br> จัดทำแผนพัฒนาสามปี ปี2560-2562

346

17 มีนาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

380

26 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมชี้แจงเพื่อพัฒนาศูนย์<br>เครือข่ายร่วมเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กบ้านท่าฉาง

ประชุมชี้แจงเพื่อพัฒนาศูนย์<br>เครือข่ายร่วมเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กบ้านท่าฉาง

375

1 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมชี้แจงเพื่อพัฒนาศูนย์เครือข่าย<br>ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง<br> ณ โรงแรมบรรจุงบุรี

ประชุมชี้แจงเพื่อพัฒนาศูนย์เครือข่าย<br>ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง<br> ณ โรงแรมบรรจุงบุรี

386

1 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านเพิ่มเติม...
นายก อบต.ท่าฉาง เข้ารับโล่<br>เกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีเด่นระดับ<br>จังหวัด  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ <br>คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นายก อบต.ท่าฉาง เข้ารับโล่<br>เกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีเด่นระดับ<br>จังหวัด ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ <br>คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

382

28 มกราคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

365

9 มกราคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

374

5 ธันวาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อบต.ท่าฉาง<br>เข้าร่วมประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า<br>ประจำปี 2558

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อบต.ท่าฉาง<br>เข้าร่วมประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า<br>ประจำปี 2558

384

5 พฤศจิกายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เข้าร่วม<br>กิจกรรมวันปิยมหาราช<br>ประจำปี 2558

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เข้าร่วม<br>กิจกรรมวันปิยมหาราช<br>ประจำปี 2558

368

23 ตุลาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน<br>มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น<br>ณ อิมเเพค เมืองทองธานี

อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน<br>มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น<br>ณ อิมเเพค เมืองทองธานี

372

21 ตุลาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
นายก อบต.ท่าฉาง เข้า<br>รับรางวัลองค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร<br>จัดการที่ดี รางวัลดีเลิศ<br>ด้านการส่งเสริมและจัดการ<br>ศึกษาประจำปี 2557 เมื่อ<br>วันที่ 28 กันยายน 2558

นายก อบต.ท่าฉาง เข้า<br>รับรางวัลองค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร<br>จัดการที่ดี รางวัลดีเลิศ<br>ด้านการส่งเสริมและจัดการ<br>ศึกษาประจำปี 2557 เมื่อ<br>วันที่ 28 กันยายน 2558

432

28 กันยายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...