ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

กิจกรรมวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

402

19 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

401

15 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง เข้าอบรมการทำดอกไม้จันทน์ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง

เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง เข้าอบรมการทำดอกไม้จันทน์ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง

387

15 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

417

13 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง ประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง ประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

374

12 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง ช่วยกันปลูกผักสวนครัว เพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง ช่วยกันปลูกผักสวนครัว เพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

431

7 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
นายก และเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉางร่วมเวทีตรวจประเมินและติดตามการดำเนินงานกองทุน สปสช.

นายก และเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉางร่วมเวทีตรวจประเมินและติดตามการดำเนินงานกองทุน สปสช.

380

6 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง อบต.ท่าฉาง

ประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง อบต.ท่าฉาง

414

5 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

392

5 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

398

18 เมษายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559

456

18 เมษายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสัมมนา รวมพลัง<br>ท้องถิ่นขับเคลื่อนการ<br>ปฏิรูปและเทศไทยใต้

ประชุมสัมมนา รวมพลัง<br>ท้องถิ่นขับเคลื่อนการ<br>ปฏิรูปและเทศไทยใต้

421

6 ธันวาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงาน ป.ป.ช.สุราษฎร์ธานี<br> พบปะให้คำแนะนำกฎหมาย<br>เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง

สำนักงาน ป.ป.ช.สุราษฎร์ธานี<br> พบปะให้คำแนะนำกฎหมาย<br>เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง

379

23 พฤศจิกายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม  Sive  Visit  ศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าชนะ

กิจกรรม Sive Visit ศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าชนะ

346

16 พฤศจิกายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
เยี่ยมชมศูนย์การ<br>เรียนรู้Site Visitศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีวงศ์

เยี่ยมชมศูนย์การ<br>เรียนรู้Site Visitศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีวงศ์

366

15 พฤศจิกายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันปิยมหาราช<br>ประจำปี 2559

กิจกรรมวันปิยมหาราช<br>ประจำปี 2559

389

27 ตุลาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวาย<br>พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเด็จ<br>พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวาย<br>พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเด็จ<br>พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

474

27 ตุลาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมชี้แจงการร่วม<br>การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วย<br>พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน <br>ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี <br>งานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า<br> จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี2559

ประชุมชี้แจงการร่วม<br>การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วย<br>พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน <br>ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี <br>งานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า<br> จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี2559

383

10 ตุลาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉางร่วม<br>แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการSite Visit <br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสมัยสุวรรณ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉางร่วม<br>แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการSite Visit <br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสมัยสุวรรณ

396

5 ตุลาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมเพื่อจัดตั้งสมาคมคนพิการ ต.ท่าฉาง

ประชุมเพื่อจัดตั้งสมาคมคนพิการ ต.ท่าฉาง

370

27 กันยายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...