ภาพกิจกรรม
คณะศึกษาดูงานจาก อบต.นาสัก ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร มาศึกษาดูงาน ศพด.บ้านท่าฉาง

คณะศึกษาดูงานจาก อบต.นาสัก ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร มาศึกษาดูงาน ศพด.บ้านท่าฉาง

429

28 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ม.1 ต.ท่าฉาง

โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ม.1 ต.ท่าฉาง

474

23 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยอำเภอท่าฉาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยอำเภอท่าฉาง

368

22 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านของ อบต.ท่าฉาง.

ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านของ อบต.ท่าฉาง.

332

20 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ท่านนายกสุโข แก้วบัวทอง นำคณะผู้บริหาร พนักงาน   ร่วมงานบุญทอดกฐิน ณ วัดจันทาราม

ท่านนายกสุโข แก้วบัวทอง นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมงานบุญทอดกฐิน ณ วัดจันทาราม

352

17 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา รอบที่ 2

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา รอบที่ 2

357

14 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ในเขต อบต.ท่าฉาง

ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ในเขต อบต.ท่าฉาง

355

14 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.อบต.ท่าฉาง

ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.อบต.ท่าฉาง

346

13 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
รร.ผู้สูงอายุ อบต.ท่าฉาง เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่2

รร.ผู้สูงอายุ อบต.ท่าฉาง เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่2

403

9 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้บริหารและพนักงาน อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับหมู่ที่ 3 ต.ท่าฉาง

ผู้บริหารและพนักงาน อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับหมู่ที่ 3 ต.ท่าฉาง

421

6 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประจำเดือน พฤษจิกายน 2561 ผู้บริหารพบพนักงาน

ประชุมประจำเดือน พฤษจิกายน 2561 ผู้บริหารพบพนักงาน

328

5 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่บ้านพักโรงงานท่าฉางปาล์ม หมู่ที่ 3 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง

ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่บ้านพักโรงงานท่าฉางปาล์ม หมู่ที่ 3 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง

324

2 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.ท่าฉาง ส่งเรือจันพิฆาตเข้าแข่งขันเรือพายประเภท20-22ฝีพายเรือภายในจังหวัดสุราษร์ธานี งานชักพระจังหวัดสุราษฎร์ปี 61 ได้รับรางวัลที่ 3

อบต.ท่าฉาง ส่งเรือจันพิฆาตเข้าแข่งขันเรือพายประเภท20-22ฝีพายเรือภายในจังหวัดสุราษร์ธานี งานชักพระจังหวัดสุราษฎร์ปี 61 ได้รับรางวัลที่ 3

316

26 ตุลาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
วันปิยมหาราช ประจำปี 2561

วันปิยมหาราช ประจำปี 2561

312

23 ตุลาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
นายกสุโข แก้วบัวทอง รับมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งเเวดล้อมดีเด่นแห่งชาติ จากท่าน รมต.มหาดไทย

นายกสุโข แก้วบัวทอง รับมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งเเวดล้อมดีเด่นแห่งชาติ จากท่าน รมต.มหาดไทย

293

18 ตุลาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

287

13 ตุลาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.คลองไทร มาศึกษาดูงาน ศพด.บ้านท่าฉาง

อบต.คลองไทร มาศึกษาดูงาน ศพด.บ้านท่าฉาง

288

5 ตุลาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประจำเดือน พฤษจิกายน 2561 ผู้บริหารพบพนักงาน

ประชุมประจำเดือน พฤษจิกายน 2561 ผู้บริหารพบพนักงาน

263

5 ตุลาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมพนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม 61

ประชุมพนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม 61

284

1 ตุลาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้บริหาร พนักงาน อบต.ท่าฉางร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ ๑๐ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง

ผู้บริหาร พนักงาน อบต.ท่าฉางร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ ๑๐ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง

302

28 กรกฎาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...