ภาพกิจกรรม
กิจกรรมหน้าเสาธง ศพด.บ้านท่าฉาง

กิจกรรมหน้าเสาธง ศพด.บ้านท่าฉาง

371

21 พฤศจิกายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้บริหารและพนักงาน อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อรองรับภัยพิบัติ

ผู้บริหารและพนักงาน อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อรองรับภัยพิบัติ

373

14 พฤศจิกายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี

395

14 พฤศจิกายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  แก่บุคลากรสังกัด อบต.ท่าฉาง

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรสังกัด อบต.ท่าฉาง

281

24 มิถุนายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
รับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปี 2562

รับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปี 2562

457

14 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีตักบาตรและวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราชการที่ 9

พิธีตักบาตรและวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราชการที่ 9

377

5 ธันวาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
จิตอาสาพัฒนา(เราทำความดีด้วยหัวใจ) อบต.ท่าฉางร่วมกับทางอำเภอท่าฉางพัฒนาพื้นที่เขื่อนกั้นน้ำเค็มบ้านนาโหนด หมู่ที่ 3

จิตอาสาพัฒนา(เราทำความดีด้วยหัวใจ) อบต.ท่าฉางร่วมกับทางอำเภอท่าฉางพัฒนาพื้นที่เขื่อนกั้นน้ำเค็มบ้านนาโหนด หมู่ที่ 3

395

5 ธันวาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
คณะศึกษาดูงานจาก อบต.นาสัก ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร มาศึกษาดูงาน ศพด.บ้านท่าฉาง

คณะศึกษาดูงานจาก อบต.นาสัก ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร มาศึกษาดูงาน ศพด.บ้านท่าฉาง

459

28 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ม.1 ต.ท่าฉาง

โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ม.1 ต.ท่าฉาง

509

23 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยอำเภอท่าฉาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยอำเภอท่าฉาง

404

22 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านของ อบต.ท่าฉาง.

ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านของ อบต.ท่าฉาง.

367

20 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ท่านนายกสุโข แก้วบัวทอง นำคณะผู้บริหาร พนักงาน   ร่วมงานบุญทอดกฐิน ณ วัดจันทาราม

ท่านนายกสุโข แก้วบัวทอง นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมงานบุญทอดกฐิน ณ วัดจันทาราม

386

17 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา รอบที่ 2

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา รอบที่ 2

392

14 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ในเขต อบต.ท่าฉาง

ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ในเขต อบต.ท่าฉาง

391

14 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.อบต.ท่าฉาง

ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.อบต.ท่าฉาง

380

13 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
รร.ผู้สูงอายุ อบต.ท่าฉาง เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่2

รร.ผู้สูงอายุ อบต.ท่าฉาง เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่2

438

9 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้บริหารและพนักงาน อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับหมู่ที่ 3 ต.ท่าฉาง

ผู้บริหารและพนักงาน อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับหมู่ที่ 3 ต.ท่าฉาง

457

6 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประจำเดือน พฤษจิกายน 2561 ผู้บริหารพบพนักงาน

ประชุมประจำเดือน พฤษจิกายน 2561 ผู้บริหารพบพนักงาน

364

5 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่บ้านพักโรงงานท่าฉางปาล์ม หมู่ที่ 3 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง

ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่บ้านพักโรงงานท่าฉางปาล์ม หมู่ที่ 3 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง

360

2 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.ท่าฉาง ส่งเรือจันพิฆาตเข้าแข่งขันเรือพายประเภท20-22ฝีพายเรือภายในจังหวัดสุราษร์ธานี งานชักพระจังหวัดสุราษฎร์ปี 61 ได้รับรางวัลที่ 3

อบต.ท่าฉาง ส่งเรือจันพิฆาตเข้าแข่งขันเรือพายประเภท20-22ฝีพายเรือภายในจังหวัดสุราษร์ธานี งานชักพระจังหวัดสุราษฎร์ปี 61 ได้รับรางวัลที่ 3

353

26 ตุลาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...