ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาปลูกผักยกแคร่ และทำการพัฒนาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง โดยมีท่านนายอำเภอท่าฉาง ข้าราชการอำเภอท่าฉาง ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน คณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านท่าฉาง เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น
61
20 กุมภาพันธ์ 2567