ภาพกิจกรรม
หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธ์ุ เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคชาธาร ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านคชาธาร โดยมีท่านนายอำเภอท่าฉาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าฉาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และกลุ่มชาวบ้านเข้าร่วมในกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านคชาธาร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เมื่อเวลา 09.00 น
57
2 กุมภาพันธ์ 2567