ภาพกิจกรรม
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567
64
11 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567  นายสุโข  แก้วบัวทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ได้เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง   รวมประมาณ 40 คน  โดยนายสุโขแก้วบัวทอง ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ และได้อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนังทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด