ภาพกิจกรรม
นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแคนทารี บีช วิลล่าแอนด์สวีท เขาหลัก จ.พังงา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเป็นการบรรยายของเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปปช.จังหวัดพังงา.....ขอขอบคุณวิทยากรจาก สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดพังงา
682
22 กรกฎาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม นายกสุโข แก้วบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแคนทารี บีช วิลล่าแอนด์สวีท เขาหลัก จ.พังงา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเป็นการบรรยายของเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปปช.จังหวัดพังงา.....ขอขอบคุณวิทยากรจาก สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดพังงา ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง