ภาพกิจกรรม
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง มอบหมายให้ท่านรองชัยยุทธ ไชยวงศ์ และรองปลัด อบต.ท่าฉาง ให้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน บ้านท่าพิกุล หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมีท่านกำนันสราวุฒิ ทองเพชร เป็นประธานการประชุม ณ ศาลาหมู่บ้านท่าพิกุล เมื่อเวลา 09.00 น
1010
9 พฤษภาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง มอบหมายให้ท่านรองชัยยุทธ ไชยวงศ์ และรองปลัด อบต.ท่าฉาง ให้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน บ้านท่าพิกุล หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมีท่านกำนันสราวุฒิ ทองเพชร เป็นประธานการประชุม ณ ศาลาหมู่บ้านท่าพิกุล เมื่อเวลา 09.00 น ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง