ภาพกิจกรรม
ท่านนายก อบต.ท่าฉาง ได้มอบหมายให้ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง ออกให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ม.3 (ศาลาบ้านนาปรือ) ต.ท่าฉาง เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชน ที่มารับวัคซีน และนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีน
793
2 พฤษภาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม ท่านนายก อบต.ท่าฉาง ได้มอบหมายให้ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง ออกให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ม.3 (ศาลาบ้านนาปรือ) ต.ท่าฉาง เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชน ที่มารับวัคซีน และนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง