ภาพกิจกรรม
นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.ท่าฉาง และคุณครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง เข้าร่วมโครงการเข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม นำบริการสู่ประชาชน ณ สำนักสงฆ์บ้านภูนนท์ เมื่อเวลา 09.00 น.
813
21 มิถุนายน 2566

ประมวลภาพกิจกรรม นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.ท่าฉาง และคุณครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง เข้าร่วมโครงการเข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม นำบริการสู่ประชาชน ณ สำนักสงฆ์บ้านภูนนท์ เมื่อเวลา 09.00 น. ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง