ภาพกิจกรรม
ท่านนายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.ท่าฉาง คณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง เข้าร่วมขบวนแห่ผ้าป่าสามัคคี ในกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของ ร.ร ชุมชนวัดจันทาราม อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อเวลา 08.30 น. ณ ร.ร ชุมชนวัดจันทาราม
711
10 ตุลาคม 2566