ภาพกิจกรรม
นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.ท่าฉางคณะคุณครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง เข้าร่วมโครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร (จราจร) เพื่อให้นักเรียน คุณครู และผู้ปกครองได้รู้จักเคารพกฎจราจรมากขึ้น โดยได้ร่วมเดินรณรงค์สวมหมวกกันน็อค โดยเริ่มตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง ถึงหน้าเทศบาลตำบลท่าฉาง ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
718
13 กันยายน 2566