ภาพกิจกรรม
ท่านรองชัยยุทธ ไชยวงศ์ พร้อมด้วย ท่านเลขาประสิทธิ์ ฤทธิอา และสมาชิกสภา อบต.ท่าฉาง เป็นตัวแทนนายก อบต.ท่าฉาง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย และสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ณ บริเวณหน้าเสาธง ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย
722
28 กันยายน 2566