ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อบต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
11 มีนาคม 2567

50