ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านเกาะน้ำรอบ (ช่วงที่2) หมู่ที่ 4 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
28 กุมภาพันธ์ 2567

35