ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคูเสียด ระยะทาง 4,185 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านคชาธาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
19 กุมภาพันธ์ 2567

667