ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
12 กุมภาพันธ์ 2567

646