ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายบางปู - บ้านนางน้อย เพชรแดง หมู่ที่ 4 บ้านท่าพิกุล ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9 กุมภาพันธ์ 2567

645