ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาก่อสร้างโครงการปรับปรุงรื้อผิวถนนลาดยางเดิมโดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปลายถนน-ดอนโคก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านท่าพิกุล ตำบลท่าฉาง
25 มกราคม 2567

659