ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาโครงการขุดลอกคูเสียด ระยะทาง 4,185 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านคชาธาร อบต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
22 มกราคม 2567

662