ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเกาะน้ำรอบ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22 มกราคม 2567

665