ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายบางปู-บ้านนางน้อย เพชรแดง หมู่ที่ 4 บ้านท่าพิกุล ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
19 มกราคม 2567

660