ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรื้อผิวถนนลาดยางเดิมโดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปลายถนน-ดอนโคก (ช่วงที่2) หมู่ที่ 4 บ้านท่าพิกุล ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
18 มกราคม 2567

655