ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถโดยสาร โครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศพด.บ้านท่าฉาง ประจำปี 2566
7 สิงหาคม 2566

37


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถโดยสาร โครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศพด.บ้านท่าฉาง ประจำปี 2566 ได้ที่นี่