ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกีฬา จำนวน 35 ชุด
20 พฤศจิกายน 2566

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
20 พฤศจิกายน 2566

0


ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง
20 พฤศจิกายน 2566

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ
16 พฤศจิกายน 2566

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกีฬา จำนวน 52 ชุด
7 พฤศจิกายน 2566

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสุดสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 16 รายการ
3 พฤศจิกายน 2566

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ
3 พฤศจิกายน 2566

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ
3 พฤศจิกายน 2566

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
31 ตุลาคม 2566

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกีฬา จำนวน 37 ชุด
25 ตุลาคม 2566

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง
6 ตุลาคม 2566

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงเรือยาว จำนวน 2 ลำ
6 ตุลาคม 2566

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม
5 ตุลาคม 2566

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน อบต.ท่าฉาง
29 กันยายน 2566

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าัครื่องถ่ายเอกสาร ประจำ อบต.ท่าฉาง
28 กันยายน 2566

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าัครื่องถ่ายเอกสาร ประจำ ศพด.บ้านท่าฉาง
28 กันยายน 2566

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ประจำ ศพด .บ้านท่าฉาง จำนวน 2 อัตรา
28 กันยายน 2566

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน ประจำ ศพด.บ้านท่าฉาง
28 กันยายน 2566

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ
13 กันยายน 2566

0


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ จำนวน 8 ชุด
13 กันยายน 2566

0