แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมกรณีจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
14 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมกรณีจ่ายขาดเงินสะสม
25 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
27 กันยายน 2566

0


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)
23 สิงหาคม 2566

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)
11 พฤษภาคม 2566

22


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)
28 เมษายน 2566

21


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
23 พฤศจิกายน 2565

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ได้ที่นี่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
1 ตุลาคม 2562

283


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ