สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567
5 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
5 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
7 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566
7 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566
7 สิงหาคม 2566

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566
4 กรกฎาคม 2566

9


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566
2 มิถุนายน 2566

106


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566
8 พฤษภาคม 2566

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566
4 เมษายน 2566

268


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
7 มีนาคม 2566

139


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
6 กุมภาพันธ์ 2566

108


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565
4 มกราคม 2566

49


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
6 ธันวาคม 2565

57


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565
3 พฤศจิกายน 2565

48


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565
6 ตุลาคม 2565

41


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2565
3 ตุลาคม 2565

32


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ