ภาพกิจกรรม
นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง ร่วมต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขาไชยา) มาทำการตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง เพื่อเป็นการให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่และบุคลากรของศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ในการให้คำปรึกษากฏหมายเบื้องต้น ให้กับพี่น้องประชาชน ...เมื่อเวลา 09.30 น....
768
24 มีนาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม นายกสุโข แก้วบัวทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง ร่วมต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขาไชยา) มาทำการตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง เพื่อเป็นการให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่และบุคลากรของศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ในการให้คำปรึกษากฏหมายเบื้องต้น ให้กับพี่น้องประชาชน ...เมื่อเวลา 09.30 น.... ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง