ผลิตภัณฑ์ตำบล
กระปิท่าฉาง
451
30 พฤศจิกายน 542

กระปิแท้ท่าฉาง มีชื่อเสียงมายาวนาน เรื่องความอร่อย สะอาด หอม กะปิ ท่าฉาง คิดขึ้นโดยชาวประมง ที่ต้องการจะดองกุ้งที่จับมาได้เพื่อเอาไว้รับประทานได้ในระยะเวลานานๆ หรือ อีกข้อสันนิษฐานหนึ่งกล่าวว่าเนื่องจากไม่สามารถขายกุ้งได้หมด จึงทำการดองเอาไว้ ไม่ว่าข้อสันนิษฐานจะเป็นอย่างไร แต่ข้อเท็จจริงคือ กะปิเป็นตำรับอาหารของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในปัจจุบัน กะปิกลายมาเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมอาหาร และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่างๆ จากการผลิตกะปิขาย ชาวท่าฉางสร้างรายได้จากกะปิ เป็นจำนวนมาก