ผลิตภัณฑ์ตำบล
ตาลโตนด
1479
30 พฤศจิกายน 542

ตำบลท่าฉางมีตาลโตนดเป็นสินค้าขึ้นชื่อ ผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลที่ได้จากต้นตาลโตนด   เป็นได้รายได้มาจากตาลโตนดนั้นเกิดจากการเคี่ยวน้ำตาลสดจนแห้ง กลายเป็นน้ำผึ้ง(ลักษณะเหนียวเหมือนน้ำผึ้งจริงๆ) ชาวบ้านเรียกว่าน้ำผึ้งโตนด และผลอ่อนจากลูกตาลสามารถนำมาจำหน่ายรับประทานแบบสดๆได้อีดก้วย